• Kullanılacak npm https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api

İlk olarak kullanacağımız NodeJS paketimizi sunucumuza kurmamız gerekiyor. Paketimiz kurulduktan sonra dizinimizin içerisine herhangi bir javascript dosyası oluşturup kodlarımızı bu javascript dosyasının içerisine yazacağız.

mkdir telegramBOT
cd telegramBOT
npm install --save node-telegram-bot-api
touch myApp.js
nano myApp.js

Javascript dosyamızı oluşturduktan sonra nano myApp.js komutu ile dosyamızı düzenlemeye başlıyoruz. Dosyamızın en üst satırına oluşturacağımız bot için sabit değişkenleri yazıyoruz.

const TelegramBot = require('node-telegram-bot-api');
const token = 'bot-father-token-bilgisi';

Bu bilgileri girdikten sonra botumuzu oluşturmak için npm paketimiz ve token bilgimizi kullanıyoruz. Ayrıca güncellemeleri kontrol etmesi için botumuzu oluştururken polling değişkeninin değerini true olarak belirtiyoruz.

const bot = new TelegramBot(token, {
  polling: true
});

Ön hazırlıkları tamamladık ve artık botumuzun kullanıcıdan gelecek mesajlara tepki vermesi için son olarak basit bir kod daha ekliyoruz bu aşamada botumuz gelen her mesaja aynı tepkiyi verecektir.

bot.on('message', (msg) => {
  const chatId = msg.chat.id;
 
  bot.sendMessage(chatId, 'mesaj alındı');
}); 

Dosyamıza eklediğimiz son kod parçası ile dosyamızın içeriği aşağıdaki şekilde olacaktır.

const TelegramBot = require('node-telegram-bot-api');
const token = 'bot-father-token-bilgisi';

const bot = new TelegramBot(token, {
  polling: true
});

bot.on('message', (msg) => {
  const chatId = msg.chat.id;
 
  bot.sendMessage(chatId, 'mesaj alındı');
});