• Kullanılacak npm https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api
 • Kullanılacak npm https://nodejs.org/api/https.html

Bir önceki yazımızda gönderilen her mesaja “mesaj alındı” şeklinde cevap veren bir bot yapmıştık. Bu sefer ise API kullanan bir bot yapacağız. Amacımız tanımlı bir liste içerisinde bulunan wordpress eklentilerinden seçim yapan kullanıcıya o eklentinin zaafiyetlerini bildirmek. Önceki yazımızda oluşturduğumuz telegramBOT klasörüne giriyoruz. Daha önce node-telegram-bot-api paketini indirdiğimiz için bu klasöre artık indirmemize gerek yok. GET isteği göndereceğimiz site SSL kullandığı için npm install https komutu ile https NodeJS paketini sunucumuza kuruyoruz. Son olarak touch wpvuln.js komutu ile sunucumuzda javascript dosyamızı oluşturuyoruz.

cd telegramBOT
npm install https
touch myApp.js
nano myApp.js

Javascript dosyamızı oluşturduktan sonra nano wpvuln.js komutu ile dosyamızı düzenlemeye başlıyoruz. Dosyamızın en üst satırına oluşturacağımız bot için sabit değişkenleri yazıyoruz.

const TelegramBot = require('node-telegram-bot-api');
const https = require('https');
const token = 'bot-father-token-bilgisi';

Bu bilgileri girdikten sonra botumuzu oluşturmak için npm paketimiz ve token bilgimizi kullanıyoruz. Ayrıca güncellemeleri kontrol etmesi için botumuzu oluştururken polling değişkeninin değerini true olarak belirtiyoruz.

const bot = new TelegramBot(token, {
  polling: true
});

Şimdi bir liste oluşturup içerisin bir kaç wordpress eklentisi ismi yazalım. Fakat, bunu kullanıcı bota erişip /start butonuna tıkladığında alt alta butonlar olacak şekilde yapalım. Kullanıcı botu ilk başlattığında kullanıcıya ismi ve kullanıcı adı ile hitap edeceğiz. Bunun için msg.from.first_name ve msg.from.username komutlarını, göndereceğimiz cevap string’ine ekleyeceğiz.

bot.onText(/\/start/, (msg) => {

  bot.sendMessage(msg.chat.id, "Hoşgeldin " + msg.from.first_name + (" @" + msg.from.username), {
    "reply_markup": {
      "keyboard": [
        ["userpro"],
        ["eshop"],
        ["qards"],
        ["wphrm"],
        ["formcraft3"],
        ["examapp"],
        ["AffiliateWP"],
        ["directdownload"]
      ]
    }
  });

});

Şimdi gelen eklenti ismini https://wpvulndb.com/api/v2/plugins/ adresine GET isteği olarak göndereceğiz. Gönderdiğimiz GET isteği sonucu bize JSON veri olarak dönecektir. İlk olarak bir dizi oluşturuyoruz ve bu diziye butonlar için girdiğimiz eklenti listesinde bulunan eklenti isimlerini gireceğiz.

const yourArray = ["userpro", "eshop", "qards", "wphrm", "formcraft3", "examapp", "AffiliateWP", "directdownload"]

Bu kodumuzdan sonra msg.chat.id değişkenini daha rahat kullanabilmek için bu değişkeni chatId isminde sabit bir değişkene aktarıyoruz. Değişkenleri oluşturduktan sonra bir koşul oluşturacağız. Bu koşul ile kullanıcının gönderdiği eklenti ismi bizim tanımladığımız dizi içerisinde bulunuyorsa zaafiyet sorgulama işlemi gerçekleşecek. Bu koşulu gerçekleştirebilmek için yazacağımız kod aşağıdaki gibidir.

if (yourArray.indexOf(msg.text.toString()) > -1)

Artık https://wpvulndb.com/api/v2/plugins/ adresine GET isteği göndermeye hazırız. GET isteği gönderebilmek için https NodeJS paketini kullanacağız. GET isteği göndereceğimiz adresi url isminde bir değişken olarak oluşturuyoruz.

if (yourArray.indexOf(msg.text.toString()) > -1) {
    var url = 'https://wpvulndb.com/api/v2/plugins/' + msg.text.toString();

GET isteği gönderdik ve artık gelen JSON veriyi işleyip kullanıcıya zaafiyetleri sıra sıra göndereceğiz. Bunu yaparken kullanıcının uygulamamıza sorduğu eklenti isimlerini görmek için console.log(chatId + " || " + msg.text.toString() + " || " + msg.from.first_name + " || " + msg.from.username); kodunu kullanacağız.

      res.on('end', function () {
        var data = JSON.parse(body);
        for (var item of data[msg.text.toString()]['vulnerabilities']) {
          bot.sendMessage(chatId, "https:\/\/wpvulndb.com\/vulnerabilities\/" + item.id + "\n" + item.title);
          console.log(chatId + " || " + msg.text.toString() + " || " + msg.from.first_name + " || " + msg.from.username);
        }
      });

NodeJS ile Telegram Botu - Fatih Zor

const TelegramBot = require('node-telegram-bot-api');
const https = require('https');
const token = 'bot-father-token-bilgisi';

const bot = new TelegramBot(token, {
  polling: true
});

bot.onText(/\/start/, (msg) => {
  bot.sendMessage(msg.chat.id, "Hoşgeldin " + msg.from.first_name + (" @" + msg.from.username), {
    "reply_markup": {
      "keyboard": [
        ["userpro"],
        ["eshop"],
        ["qards"],
        ["wphrm"],
        ["formcraft3"],
        ["examapp"],
        ["AffiliateWP"],
        ["directdownload"]
      ]
    }
  });
});


bot.on('message', (msg) => {
  const yourArray = ["userpro", "eshop", "qards", "wphrm", "formcraft3", "examapp", "AffiliateWP", "directdownload"]
  const chatId = msg.chat.id;
  if (yourArray.indexOf(msg.text.toString()) > -1) {
    var url = 'https://wpvulndb.com/api/v2/plugins/' + msg.text.toString();
    https.get(url, function (res) {
      var body = '';

      res.on('data', function (chunk) {
        body += chunk;
      });

      res.on('end', function () {
        var data = JSON.parse(body);
        for (var item of data[msg.text.toString()]['vulnerabilities']) {
          bot.sendMessage(chatId, "https:\/\/wpvulndb.com\/vulnerabilities\/" + item.id + "\n" + item.title);
          console.log(chatId + " || " + msg.text.toString() + " || " + msg.from.first_name + " || " + msg.from.username);
        }
      });

    }).on('error', function (e) {
      console.log("Bir hata oldu: ", e);
      bot.sendMessage(chatId, msg.text.toString() + ' Bir şeyler ters gitti :) Gönderdiğiniz kayıt incelenecektir.');
    });
  }
});